Startskud MADAMOEN.

SØNDAG DEN 11/6 KLOKKEN 11.00 går startskuddet igen til Madamoen, en gåtur mellem 2 og 8 km., gennem skønne Nysted for piger i alle aldre.
START: Nysted skole, Nystedsalen, Ndr. Kongemarksvej 20, 4880 Nysted.
100,00 kroner koster det at deltage i dette hyggelige arrangement, incl. 1 glas velskænket øl, vin eller 1 vand samt:
2 halve sandwichboller fra Nystedslagteren. Vælg mellem:
• Flæskesteg
• Roastbeef
• Hønsesalat med bacon
• Æg & rejer
• Kalkun med bacon og karrysalat.

NYSTED BADMINTONKLUB arrangerer, igen i år, denne dejlige gåtur, og vi håber, at klubbens mandlige medlemmer og venner vil melde sig til atter at stå rundt på ruten og gelejde alle sikkert igennem turen. (Skriv gerne, hvis I vil hjælpe 👍).

Der vil ligesom sidste år være proviantering til hjælperne, og Nysted Slagteren har igen sponseret sandwich som afslutning på arrangementet.

Tilmelding er først gældende, når indbetaling er foretaget, men vær opmærksom på at der er
BEGRÆNSEDE ANTAL PLADSER, så det er efter “først til mølle” princippet!

TILMELDING til Ruth Hedemand med navn, mailadresse og sandwichønsker på mail: ruth.hedemand@gmail.com

BETALING til Ruth Hedemand på MobilePay 22 97 39 90, eller Mobilepay 5355 AZ Madamoen.

Referat fra generalforsamlingen
i Nysted Badmintonklub

lørdag, den 25. marts 2020, kl. ca. 13.00 i Nystedsalen.

 1. Velkomst v/Steffen Hedemand, som bl.a. indledte med, at generalforsamlingen af praktiske grunde var blevet henlagt til Nysted Salen. Bagdelen eller fordelen var dog, ingen musik, men gratis mad og drikkevarer.
  Han beklagede også, at sulten blandt deltagerne var så overvældende, at generalforsamlingen blev udskudt til efter maden.
  Men generalforsamlingen kom i gang med, at:
 2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ruth Hedemand).
  Ruth Hedemand valgt.
 3. Valg af referent (bestyrelsen foreslår John Voigt).
  John Voigt valgt.
 4. Bestyrelsens beretning. (v/formand Anders Jørgensen).
  I forbindelse med beretningen oplyste formanden, at klubben næste år fylder 90 år. I den forbindelse forespurgte han, om der var stemning for at fejre denne dag. Stor tilslutning.
  Formanden indgående beretning blev godkendt. Se referat nedenstående.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kasserer Steffen Hedemand).
  Steffen Hedemand forlagde regnskabet, som udviste samlede indtægter på 22.850 kr. og samlede udgifter på 32.344 kr. Underskud 9.494 kr. Status udviser en beholdning på 120.842 kr.
  Enkelte spørgsmål, som blev besvaret fyldestgørende.
  Regnskabet godkendt.
 6. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er John Voigt (ønsker ikke genvalg) og Per Hansen (er villige til genvalg).
  Per Hansen genvalgt, nyvalg Tommy Jørgensen.
 8. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand, der er villig til genvalg).
  Steffen Hedemand genvalgt.
 9. Valg af suppleanter (Jørn Larsen og Flemming Rasmussen er villige til genvalg).
  Begge suppleanter genvalgt.
 10. Valg af revisorer (Jens Henning Jensen og Arne Jensen modtager gerne genvalg).
  Begge revisorer genvalgt.
 11. Eventuelt.
 12. Udtrykket valg af ”revisorer” blev drøftet, idet udtrykket ”bilagskontrollører” af flere syntes mere rigtigt. Der var ikke helt enighed om, hvad der var rigtigt. Den kommende bestyrelse vil se på spørgsmålet.
 13. Ruth Hedemand lukkede herefter generalforsamlingen.

Er du klar?

Kære medlemmer.
Tiden nærmer sig, hvor vi skal planlægge sæsonen 2023/2024, som starter den første spilledag i september.
Desværre måtte vi igen i år afgive nogle af vores faste tider. Til gengæld har vi fået tildelt andre tider senere på aftenen.

De berørte baner er:
Nystedsalen, mandage kl. 17-18
Kettingehallen, onsdage kl. 19-20.

For Kettingehallens vedkommende er tiden kun flyttet en halv time, hvorfor jeg har flyttet spillerne til 19.30-20.30.
Nystedspillerne kan flytte deres tider til følgende ledige timer:
Nystedsalen, mandage kl. 20-21, 3 baner, mandage kl. 19-20, 1 ledig bane, tirsdage kl. 19-20, 3 baner, torsdage kl. 19-20, 1 bane.
Kettingehallen, onsdage kl. 20.30-21.30, 5 baner.
De berørte bedes hurtigst muligt vælge en ny tid og skrive det til mig, så vi når at få det hele på plads inden sæsonstarten.
Ikke berørte medlemmer kan også rette henvendelse, hvis man ønsker at flytte til de ledige tider, med de berørte medlemmer har førsteret til banerne.
Ønsker man ikke at spille længere, bedes dette straks meddelt, idet baner så kan komme andre til gode.

Kontingentet er i år nedsat til kr. 300,-, og det bedes indbetalt senest 15. august 2023 på klubbens konto 1551 3221807227 eller via MobilePay på tlf. 22971459. Husk at anføre medlemmets navn på indbetalingen.

Jeg håber, at vi finder en løsning for alle og ønsker jer en god sæson.

Venlig hilsen

Steffen Hedemand

Kasserer