Dagsorden for generalforsamlingen

i Nysted Badmintonklub

lørdag, den 16. marts 2024 kl. ca. 1200 i Nystedsalen

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent (bestyrelsen foreslår Ruth)
 4. Bestyrelsens beretning. (v/formand Anders Jørgensen)
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kasserer Steffen Hedemand)
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er Anders Jørgensen, Jan Gleie og Steffen Hedemand (alle villige til genvalg)
 8. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand, der er villig til genvalg)
 9. Valg af suppleanter (Jørn Larsen og Flemming Rasmussen er villige til genvalg)
 10. Valg af revisorer (Jens Henning Jensen og Arne Jensen modtager gerne genvalg)
 11. Eventuelt

Invitation

AFSLUTNINGSTURNERING
GENERALFORSAMLING
OG
90-ÅRS FESTMIDDAG
LØRDAG DEN 16. MARTS 2024
I anledning af Nysted Badmintonklubs 90-års fødselsdag, har vi sammensat følgende program for dagen:
Kl. 10.00:
Sæsonafslutningsturnering i Nystedsalen efter det sædvanlige koncept, hvor vi sammensætter holdene, og der spilles på tid, så alle hold møder alle. Der vil være en passende pause, og der kan købes øl, vand og vin til moderate priser.
Kl. ca. 12.00:
Der indkaldes til generalforsamling i forhallen til Nystedsalen. Dagsorden efter vedtægterne. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10. februar. Alle er velkomne, men det er kun aktive medlemmer, der har stemmeret. Der vil blive serveret en øl/vand/vin under generalforsamlingen.
Kl. 18.00:
Festmiddag på restaurant ”Det Gamle Pakhus” i ”Knapstuen”, Adelgade 42, Nysted.
Menu: Varmrøget kulmule, rygeostcreme, surdejsbolle, oksespidsbryst, råstegte kartofler, perleløg, grønt og creme brulé med frugt inkl. en karaffel hvid/rødvin eller 2 fadøl/vand efter ønske samt kaffe og småkager. Øvrige drikkevarer er for egen regning.
Eminent Duo spiller op, når middagen er godt i gang og fortsætter til en svingom efter maden.
Kl. 2400:
Slut på en forhåbentlig dejlig dag. Godnat og kom godt hjem.
Pris for deltagelse i festmiddagen: kr. 250,- for aktive og passive medlemmer. Øvrige kr. 750,-.
Bindende tilmelding til turnering ved mail til steffenhedemand@hotmail.com eller SMS til 2297 1459 senest 1. marts 2024.
Tilmelding til festmiddagen sker ved indbetaling af ovenstående beløb på klubbens konto 1551 3221807227 eller via MobilPay til 2297 1459 med angivelse af navn(e) på deltager(ne) senest 1. marts 2024.
Hilsen Bestyrelsen

Vigtige datoer

Kære medlemmer.
Som nævnt i sæsonstartmailen er der 2 vigtige arrangementer i klubben. Hvis I ikke allerede har reserveret datoerne, kommer de her:
16, marts 2024: Klubbens 90-års fødselsdag med turnering og generalforsamling først på dagen og festmiddag om aftenen.
15. juni 2024: Klubben afholder Madamoen for alle friske piger og damer med klubbens mandlige medlemmer som humørfyldte guider.
Derfor – reserver dagene. Der kommer invitation med nærmere program, når vi nærmer os datoerne.
På klubbens vegne Steffen Hedemand