Referat fra generalforsamlingen
i Nysted Badmintonklub

lørdag, den 30. april 2022 kl. 18.00 i Kettingehallens cafeteria

 1. Velkomst:
  Steffen Hedemand bød velkommen.
 2. Valg af dirigent:
  Ruth Hedemand blev valgt.
  Oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gik videre i programmet.
 3. Valg af referent:
  John Voigt valgt.
 4. Bestyrelsens beretning:
  Som bemærkninger til beretningen foreslog John Voigt, at “Madammoen” næste år udvides til også deltagelse for mænd. Dette blev nedstemt.
  Steffen Hedemand opfordrede til, at ”ikke medlemmer” ikke løbende kan fungere som afløsere. Det er i orden, at der afløses et par gange, ellers må man melde sig ind.
  Formandens beretning godkendt.
  Læs beretningen her.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab:
  Kasserer Steffen Hedemand gennemgik regnskaberne for 2020 og
  2021.
  Regnskab 2020 udviste samlede indtægter på kr. 28.730,62, samlede udgifter kr. 12.945,05 = overskud på kr. 15.785,57. Egenkapital kr. 114.719,83.
  Regnskab 2021 udviste samlede indtægter på kr. 46.309,47, samlede udgifter kr. 30.691,91 = overskud på kr. 15.617,39. Egenkapital kr. 130.337,39.
  Årsagen til stigningen i udgifter og indtægter for 2021 set i forhold til 2020 skyldes aktivitetsudvidelse Ladywalk.
  Regnskaberne godkendt.
 6. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår fastholdelse af årskontingentet på kr. 500.
  Steffen Hedemand forslog, at årskontingent blev nedsat til kr. 300.
  Dette blev vedtaget.
  Det blev ligeledes vedtaget, at kombinationskontingentet bortfalder.
 7. Valg af bestyrelse:
  På valg er Anders Jørgensen, Jan Gleie og Steffen Hedemand for 2 år.
  Alle genvalgt
  John Voigt og Per Hansen for 1 år (
  Begge genvalgt.
 8. Valg af kasserer:
  Steffen Hedemand genvalgt.
 9. Valg af suppleanter:
  Jørn Larsen og Flemming Rasmussen genvalgt.
 10. Valg af revisorer:
  Jens Henning Jensen og Arne Jensen genvalgt.
 11. Eventuelt:
  Steffen Hedemand oplyste, at Tommy Jørgensen har givet tilsagn om overtagelse af jobbet som webmaster. Tilbuddet godkendt.
  Ellers intet særligt at bemærke.

MADAMOEN: gåtur i Nysted for piger i alle aldre.

Søndag den 12/6 klokken 11.00 arrangerer Nysted Badmintonklub en gåtur for piger i alle aldre i Nysted. Du behøver ikke være medlem af klubben, ej heller bo i byen – bare du har lyst til at gå en tur sammen med andre piger/kvinder/damer.
Start: Nystedsalen ved Nysted Skole, Ndr. Kongemarksvej 20, 4880 Nysted. Her udleveres  kupon til mad & drikke samt trækkes lod om 2 gavekurve doneret af Dagli’Brugsen Nysted 🎁🎁.
Rute fra 2 til 8 km: trampestien, paradisruten, havnefronten og rørsøen, til fjernvarmeværket. Følg atter trampestien til Skovstræde. Retur ad Vantorevej og Bomstræde til Gl. Torv. Klubbens mandlige medlemmer vil stå rundt på ruten og sikre at vi alle kommer fint i mål.
Da turen går rundt i og omkring Nysted, er der mulighed for at deltage, selvom man kun kan/vil gå et par kilometer, så skærer vi nemlig bare genvej 😉.
Samme weekend er der kulturweekend i Nysted med mange forskellige aktiviteter og vi finder det derfor festligt at slutte turen på Gl. Torv, hvor Lions vil sørge for mad og drikke til alle deltagere og hvor der vil være  musik om eftermiddagen. Forhåbentlig vil familie, venner og ægtefæller modtage os, når vi “ slæber os over målstregen” 🚶‍♀‍🚶‍♀‍🚶‍♀‍🚶‍♀‍.(Afstand retur til Nystedsalen, hvis man skal hente bil eller cykel er ca. 500 meter).
Pris: Deltagelse i denne skønne gåtur koster 100,00 kroner. Inkluderet i prisen er 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand efter eget valg samt 2 halve sandwich fra Nystedslagteren, hvor du kan vælge mellem:
• Flæskesteg• Roastbeef• Hønsesalat med bacon• Æg og rejer• Kalkun med bacon & karrysalat
Overskud fra dagen doneres til godgørende formål efter badmintonklubbens valg.
Der er begrænset antal pladser, så meld dig hurtigt til, hvis du vil sikre dig en plads.
Betaling og tilmelding med navn, mailadresse og sandwichønsker til Ruth Hedemand på MobilPay 2297 3990 senest 31/5 2022.
Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 2297 3990 eller mail: ruth.hedemand@gmail.com
På vegne af Nysted Badmintonklub Ruth HedemandFjordvej 3, 4880 NystedTlf: 2297 3990  mail: ruth.hedemand@gmail.com