Banefordeling Kettinge onsdage

KETTINGEHALLEN, onsdage.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3. Bane 4. Bane 5.
               
19.00 – 20.00 Stine Willadsen   Arne Kok   Anders Ebbe Margot Hansen Carsten Jensen
  Thomas Willadsen   Leif Christiansen   Nanna Karcz Else Marie Kok Niels Christiansen
  Jan Hansen   Svend Helge Hansen   Søren Ebbe Edel Ebbe Anders Christensen
  Mira Christiansen   Jan Gleie   Jane Dunk Pia Ebbe Henrik Rasmussen