Banefordeling Kettinge onsdage

KETTINGEHALLEN, onsdage.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3. Bane 4. Bane 5.
               
18.30 – 19.30 Stine Willadsen   Arne Kok   Ledig Margot Hansen Carsten Jensen
  Thomas Willadsen   Leif Christiansen     Else Marie Kok Niels Christiansen
  Jan Hansen   Svend Helge Hansen     Edel Ebbe Anders Christensen
  Mira Christiansen   Jan Gleie     Pia Ebbe Henrik Rasmussen
               
19.30 – 20.30 Ledig   Ledig   Ledig Ledig Ledig