Bestyrelsen

Nedenfor ses en oversigt over bestyrelsens medlemmer:

Anders Jørgensen, formand.
Mobil 22554880 – E-mail: anjo89@live.dk

 Steffen Hedemand, kasserer.
Telefon 54878283, E-mail: steffenhedemand@hotmail.com

 Per Hansen.
Telefon 54872256, E-mail: iphansen4@gmail.com

 Jan Gleie.
Telefon 50524472, E-mail: jangleie@get2net.dk

 John Voigt.
Mobil 42235702. E-mail: john41@johnvoigt.dk

 Har du behov for direkte kontakt til klubben, så anvend denne
mail adresse nystedketsjerklub@gmail.com