Bestyrelsens beretning for 2023

Nysted Badmintonklubs bestyrelses beretning for sæsonen 2023.

Generelt:

Denne beretning gælder for kalenderåret 2023.

Medlemmer:

Klubbens medlemstal har været let stigende i sæsonen. Vi har bibeholdt flere af de tilgåede yngre medlemmer, og der er tilgået et par nye familier, hvilket vi i bestyrelsen sætter meget pris på. Da vi ikke har nogle træningstilbud til børn og unge i klubben, er eneste mulighed, at de spiller sammen med forældre/familie.

Der er stadig plads til forbedringer, hvorfor medlemmerne opfordres til at gøre, hvad de kan, for at de unge mennesker i Nysted og omegn kan få øjnene op for badminton spillets fornøjelser.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har kun afholdt 3 bestyrelsesmøder i år. Møderne har hovedsaligt drejet sig om tilrettelæggelse af klubbens 90-års fødselsdag og banefordelinger.

Banetider:

Årets banefordeling foregik for en gangs skyld uden større problemer, og vi har i alt væsentlighed bibeholdt vore banetider.

Der er ledige timer i både Nystedsalen og Kettingehallen, selv om vi har indskrænket tiderne i hallen med en time. Der burde derfor være plads til eventuelt nytilkomne i den kommende sæson.

Det er fortsat vigtigt, at medlemmerne får betalt kontingentet i tide, så bestyrelsen med det samme har et overblik over banebehovet, ligesom vi straks skal have meddelelse om, hvis der skiftes permanent ud på de spillende hold.

Kontingentindbetalingerne skal være sket inden 15. august, hvis man vil være sikker på at fastholde bane og spilletid og alle kan være klar til start når den nye sæson starter 1. september.

Medlemmerne skal i god tid inden sæsonstart tjekke banefordelingsoplysningerne på hjemmesiden, og meddele kassereren, hvis der er ændringer i holdene, eller banenumrene ikke er korrekte.

Økonomi:

Kassereren vil på det næstfølgende punkt gennemgå klubbens regnskab, men jeg vil her afsløre, at klubbens formue stadig er over kr. 100.000,-, selv om der har været et mindre underskud.

Bestyrelsen har nu gjort deres yderste for, at formuen til næste år bliver nedbragt væsentligt, idet vores 90-års fødselsdag gør et kraftigt indhug.

Turneringer:

Vi har haft 4 deltagere afsted til en række ældrestævner på Lolland-Falster og omegn. Bestyrelsen har ikke fået meget feedback fra arrangementerne, hvorfor vi i løbet af næste sæson vil vurdere den sportslige værdi af vores deltagerbetalinger.

Arrangementer:

MADAMOEN, som nu er et velrenommeret brand i Nysted, blev afviklet søndag den 11. juni 2023 fra Nystedsalens P-plads efter velkomst og lodtrækning om mange sponserede gaver og med mål på Gl. Torv. Arrangementet var igen koordineret med Nysted Kulturweekend, og der indgik udlevering af sandwich og div. drikkevarer fra Lions telt på torvet. Deltagerprisen var 100 kr. og et overskud på kr. 3.900, – kunne efterfølgende doneres af klubben til Lions Nysted oven i deres indtjening på drikkevaresalget, til brug til godgørende arbejde.

I alt 104 friske damer deltog i turen i det dejlige vejr.

Vi havde stor tilslutning fra mandlige medlemmer/ægtefæller til guidning på turen og i målområdet. De blev rost meget af de deltagende damer for deres kompetente vejvisning og muntre kommentarer. Nystedslagteren v/Yvonne havde sponseret sandwich til hjælperne og klubben kvitterede med noget koldt til at skylle den ned med.

Tak til Ruth for det store arbejde med tilrettelæggelsen, og tak til de frivillige hjælpere og sponsorer.

Fremtidige aktiviteter:

Vi afholder MADAMOEN igen i 2024 efter samme koncept som sidste år, og vi håber på samme opbakning fra kvindelige deltagere og mandlige medhjælpere. I bedes med det samme sætte kryds i kalenderen søndag, den 15. juni 2024 kl. 1000.

Diverse:

Vores hjemmeside kører nu fint i det nye regi. Medlemmerne opfordres til at kigge ind på siden, hvor der jævnligt lægges aktuelle ting op.

Tak til Tommy for at påtage sig arbejdsopgaven.

Afslutning:

Jeg vil hermed overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.