SIDSTE NYT

Kære medlemmer.
Hvem tænker på badminton her i sommervarmen. Kassereren er i hvert fald lidt sent ude, men nu kommer den:
Velkommen til en ny sæson i badmintonklubben.
Det er desværre ikke lykkedes os at bibeholde samme tider som sidste år, idet tirsdagstiderne i Nystedsalen kl. 20 – 21 er inddraget. Jeg har skrevet til de berørte og håber de kan benytte andre tider.
Mandagsholdene i Nysted starter 3. september, tirsdagsholdene i Nysted starter 4. september og torsdagsholdene i Nysted starter 6. september, mens Kettinge starter 5. september.
Der er ledige baner i Nystedsalen og enkelte i Kettinge, hvis nogle ønsker mere spilletid, eller endnu bedre kender nogen, der vil spille badminton.
Sæsonen slutter den sidste spilledag i marts 2019.

Kontingentindbetaling.
Flere medlemmer har allerede betalt kontingent, men der resterer fortsat nogle.
Kontingent for 2018/2019, kr. 500,- bedes indbetalt på klubbens konto reg.nr. 1551 kontonr. 3221807227 med angivelse af navn, snarest. Banetider, der ikke er betalt for, vil blive fordelt op til sæsonstart.
Passive medlemmer, som ikke længere kan/vil spille, men som gerne vil deltage i klubbens øvrige aktiviteter, kan bibeholde deres medlemskab for kr. 100,- om året.
Der tilbydes fortsat kombinationsmedlemsskab af tennis -og badmintonklubben for kun kr. 800,- pr. år.

Bolde: Der kan igen i år købes RSL Classic bolde til kr. 100,- pr. dusin (under halv pris grundet tilskud fra klubben). Henvendelse hos Steffen tirsdage eller torsdage i Nystedsalen, Per Hansen på mandage i Nystedsalen eller Jan Gleie på onsdage i Kettingehallen.

Aktiviteter.
Husk at notere nedenstående datoer:
Juleafslutning i Kettingehallen lørdag, den 8. december 2018, hvor vi vil arrangere en juleturnering for alle fra kl. 1100 til kl. 1300 med efterfølgende sildeanretning og smørrebrød m.v.
Afslutningsturnering, generalforsamling og efterfølgende spisning/fest, lørdag, den 30.marts 2019.
Ladywalk den 27. maj 2019.

Hjemmeside:
Vores hjemmeside fungerer fint og vil blive opdateret med ledige baner så snart sæsonen er gået igang.
Prøv www.nysted-badmintonklub.dk
Vi ønsker medlemmerne en god badmintonsæson 2018/2019.
På bestyrelsens vegne
Steffen Hedemand
Tlf. 22971459