NYHEDER, pressemeddelelser o.s.v.

 

Invitation til afslutningsfest, generalforsamling og turnering.

Nysted Badmintonklub inviterer til afslutningsturnering, generalforsamling og efterfølgende fest den 3. marts 2018.

Turnering kl. 10.00 – ca. 15.00 i Kettingehallen:
Vi forsøger os igen i år med en makkerturnering i herredouble. Der var ingen tilslutning til damedouble sidste år, idet alle foretrak den gamle turneringsform (se nedenfor).
Tilmeld Jer med en makker. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at aflyse/begrænse turneringen ved for få tilmeldte.
Vi arrangerer naturligvis også en turnering for alle andre efter det gamle koncept, hvor turneringsledelsen sammensætter holdene og vi spiller alle mod alle i en eller flere rækker.
Der vil være mulighed for køb af øl, vand og kaffe i cafeteriet.
Alle tilmeldte stiller omklædt i hallen i god tid inden turneringsstart.
Deltagelse er gratis.

Generalforsamling kl. 1800 i Kettingehallens cafeteria:
Dagsorden ifølge lovene. Dagsorden kan senere ses på foreningens hjemmeside www.nysted-badmintonklub.dk/vedteagter.htm

Alle er velkomne til at deltage, dog er kun foreningens medlemmer stemmeberettigede. Der vil blive serveret en øl/vand under generalforsamlingen.

Festarrangement ca. kl. 1900 i Kettingehallens cafeteria:
Der serveres varm buffet fra Kettinge Forsamlingshus incl. en flaske rødvin pr. deltager samt kaffe med cognac eller Bailey’s efter ønske til en pris af kr. 100,- for aktive og passive medlemmer og kr. 300,- for øvrige ledsagere. (husk, at alle kan tegne passivt medlemskab for kr. 100,- pr. år.).
Øvrige drikkevarer kan købes til cafeteriets rimelige priser.
Mod slutningen af spisningen kommer Eminent Duo og varmer op til efterfølgende dans frem til kl. 01.00, hvor festen slutter.

Der er bus fra Nysted Rutebilsstation kl. 17.45. Bussen returnerer fra Kettinge kl. 01.00.

Tilmelding:
Tilmelding til turnering sker ved skriftligt svar på denne mail eller ny besked til kassereren på hedemand@it.dk eller ved at aflevere en seddel med deltagernavne og ønske om turneringsform til Jan Gleie (Kettingehallen, onsdage), Per Hansen (Nystedsalen, mandage), Anders Jørgensen eller Steffen Hedemand (Nystedsalen, tirsdage og onsdage).

Tilmelding til festen sker ved at indbetale det anførte beløb på foreningens konto 1551 3221807227 med angivelse af indbetaler i meddelelsesfeltet, eller ved aflevering af pengene med en seddel med navn til ovenstående bestyrelsesmedlemmer.

Sidste frist for alle tilmeldinger er 20. februar 2018.

På snarligt gensyn
Bestyrelsen