Generelforsamling 25. marts 2023.

Bestyrelsens beretning: (Retur til forsiden).

Generelt:
Denne beretning gælder for kalenderåret 2022.Efter et par sæsoner med Corona besværligheder har vi nu haft en hel sæson uden forhindringer, og Corona, håndsprit og mundbind syntes allerede skrevet ind i historiebøgerne.

Medlemmer:
Klubbens medlemstal har været stabilt i sæsonen. Vi har bibeholdt flere af de tilgåede yngre medlemmer, hvilket vi i bestyrelsen sætter meget pris på. Der er dog stadig plads til forbedringer, så medlemmerne opfordres til at gøre, hvad de kan for at de unge mennesker i Nysted og omegn kan få øjnene op for badminton spillets fornøjelser.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen har kun afholdt 1 bestyrelsesmøde i år. Mødet har hovedsaligt drejet sig om tilrettelæggelse af klubbens arrangementer.

Banetider:
Vi har igen fået vores tider tilbage i Kettingehallen om onsdagen, men de fleste af de flyttede spillere er blevet så glade for Nystedsalen, så de er forblevet der. Vi har derfor ledige tider i Kettingehallen, og må nok til næste år lade den sene time fare.

Der er også ledige timer i Nystedsalen, så der burde være plads til eventuelt nytilkomne i den kommende sæson.

Der vil desværre altid blive trukket på medlemmernes tilpasningsevne, når vi ikke lige opnår de ønskede haltider det næste år, selv om bestyrelsen kæmper en hård kamp, hver gang vi er til halfordelingsmøde. Der er altid stor forståelse for, at vi gerne vil have stabile tiden, men nye klubber dukker op sammen med nye ildsjæle, der prøver at gøre Nysted til et godt sted at være for børn og unge idrætsudøvere.

Nysted Badmintonklub bliver fortsat sat bagest i køen, når haltiderne skal fordeles, idet vi kun har ganske få medlemmer under 25 år, hvilket er et væsentligt parameter for at rykke op på ønskelisten.

Det er derfor også vigtigt, at medlemmerne får betalt kontingentet i tide, så bestyrelsen med det samme har et overblik over banebehovet, ligesom vi straks skal have meddelelse om, hvis der skiftes permanent ud på de spillende hold.

Kontingentindbetalingerne skal være sket inden 15. august, hvis man vil være sikker på at fastholde bane og spilletid og alle kan være klar til start når den nye sæson starter 1. september.

Medlemmerne skal i god tid inden sæsonstart tjekke banefordelingsoplysningerne på hjemmesiden, og meddele kassereren, hvis der er ændringer i holdene, eller banenumrene ikke er korrekte.

Økonomi:
Kassereren vil på det næstfølgende punkt gennemgå klubbens regnskab, men jeg vil her afsløre, at klubbens formue stadig er over 100.000 kr., selv om der har været et mindre underskud.

Bestyrelsen arbejder fortsat for, at det fremtidige regnskab kom til at balancere. Der gives fortsat tilskud til fjerbolde, og vi sælger kvalitetsbolde til kr. 100,- pr. dusin.

Turneringer:
Jørgen Pedersen har igen i det sidste år arrangeret tilmelding af ældrehold til diverse stævner, hvor spillerne har vundet masser af erfaring i dysterne mod spillere fra Lolland-Falster og Sydsjælland.

Tak til Jørgen og spillerne for indsatsen.

Arrangementer:
Klubben har nu opfundet en lokal motionstur for damer kaldet MADAMOEN. Den blev afviklet søndag den 12. juni 2022 kl.1100 fra Nystedsalens P-plads med mål på Gl. Torv. Arrangementet var koordineret med Nysted Kulturweekend, og der indgik udlevering af sandwich og div. drikkevarer fra Lions telt på torvet. Deltagerprisen var 100 kr. og et overskud på 4.500 kr. kunne efterfølgende doneres af klubben til Lions Nysted til brug til godgørende arbejde.

I alt 115 friske damer deltog i turen i det dejlige vejr.

Vi havde stor tilslutning fra mandlige medlemmer/ægtefæller til guidning på turen og i mål området. De blev rost meget af de deltagende damer for deres kompetente vejvisning og muntre kommentarer. Nystedslagteren v/Yvonne havde sponseret sandwich til hjælperne og klubben kvitterede med noget koldt til at skylle den ned med.

Tak til Ruth for det store arbejde med tilrettelæggelsen, og tak til de frivillige hjælpere.

Fremtidige aktiviteter:
Grundet manglende tilslutning til afslutningsarrangementet 2022 har vi valgt at droppe afslutningsfesten i 2023. Vi vil dog gerne forsøge os med et festarrangement i 2024, hvor klubben fylder 90 år, men det kræver dog en tilkendegivelse fra medlemmerne om, at de vil bakke op om et sådant arrangement.

Vi afholder MADAMOEN igen i 2023 efter samme koncept som sidste år, og vi håber på samme opbakning fra kvindelige deltagere og mandlige medhjælpere. I bedes med det samme sætte kryds i kalenderen søndag, den 11. juni 2023.

Diverse:
Vores hjemmeside har kørt fint og været flittigt besøgt takket være vores webmaster John Voigt. Medlemmerne opfordres igen til at kigge ind på siden, hvor der jævnligt lægges aktuelle ting op.

Tak til John for den store arbejdsindsats.

Afslutning:
Hermed overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.