Referat fra generalforsamlingen
i Nysted Badmintonklub

lørdag, den 25. marts 2020, kl. ca. 13.00 i Nystedsalen.

 1. Velkomst v/Steffen Hedemand, som bl.a. indledte med, at generalforsamlingen af praktiske grunde var blevet henlagt til Nysted Salen. Bagdelen eller fordelen var dog, ingen musik, men gratis mad og drikkevarer.
  Han beklagede også, at sulten blandt deltagerne var så overvældende, at generalforsamlingen blev udskudt til efter maden.
  Men generalforsamlingen kom i gang med, at:
 2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ruth Hedemand).
  Ruth Hedemand valgt.
 3. Valg af referent (bestyrelsen foreslår John Voigt).
  John Voigt valgt.
 4. Bestyrelsens beretning. (v/formand Anders Jørgensen).
  I forbindelse med beretningen oplyste formanden, at klubben næste år fylder 90 år. I den forbindelse forespurgte han, om der var stemning for at fejre denne dag. Stor tilslutning.
  Formanden indgående beretning blev godkendt. Se referat nedenstående.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kasserer Steffen Hedemand).
  Steffen Hedemand forlagde regnskabet, som udviste samlede indtægter på 22.850 kr. og samlede udgifter på 32.344 kr. Underskud 9.494 kr. Status udviser en beholdning på 120.842 kr.
  Enkelte spørgsmål, som blev besvaret fyldestgørende.
  Regnskabet godkendt.
 6. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er John Voigt (ønsker ikke genvalg) og Per Hansen (er villige til genvalg).
  Per Hansen genvalgt, nyvalg Tommy Jørgensen.
 8. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand, der er villig til genvalg).
  Steffen Hedemand genvalgt.
 9. Valg af suppleanter (Jørn Larsen og Flemming Rasmussen er villige til genvalg).
  Begge suppleanter genvalgt.
 10. Valg af revisorer (Jens Henning Jensen og Arne Jensen modtager gerne genvalg).
  Begge revisorer genvalgt.
 11. Eventuelt.
 12. Udtrykket valg af ”revisorer” blev drøftet, idet udtrykket ”bilagskontrollører” af flere syntes mere rigtigt. Der var ikke helt enighed om, hvad der var rigtigt. Den kommende bestyrelse vil se på spørgsmålet.
 13. Ruth Hedemand lukkede herefter generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>