Juniorer

Kontingent for unge under 18 år:
Kontingentet for unge under 18 år er kr. 100,- for sæsonen 2023/24, når de spiller sammen med familie, der er medlemmer.
Bedes indbetalt på klubbens konto reg.nr. 1551 kontonr. 3221807227 med angivelse af navn.