Historisk

Klubbens historie m.m.

Klubbens udvikling.
Margit Hansen og Jan Gleie, formand og næstformand i Nysted Badmintonklub, har i anledning af klubbens 50 års fødselsdag den 29. januar 1984 kigget tilbage i bøgerne og har fundet mange interessante og pudsige ting frem fra arkiverne. Jubilæumsdagen fejres med en reception i Frejlev-skytternes klublokale den 29. januar mellem kl. 11 og 13, hvor der vil blive serveret fadøl og pølsebord, og for de mange medlemmer i klubben vil der blive arrangeret en fest den 25. februar med spisning og dans. Klubben har i dag ca. 160 medlemmer og ca. 50 juniorer, hvilket er en kraftig udvikling siden 1934, hvor klubben blev stiftet med ca. 30 medlemmer. Den første formand blev Knud Adrian, daværende trafikassistent og senere stationsforstander. I den første bestyrelse sad desuden sparekassebestyrer N. P. Fogtdal-Petersen, disponent P. H. Lausen, frk. Margrethe Larsen, bogtrykker Johs. Gundorff. Bager Henrik Hansen afløste hurtigt Lausen, der fratrådte efter kort tid. Det var i begyndelsen af 30-erne, at badmintonspillet begyndte at gribe om sig på sydhavsøerne, og mange badmintonklubber i vores region kan derfor i disse år fejre runde jubilæer. Træningen for Nysted Badmintonklubs vedkommende foregik i skolens gymnastiksal, og der foreligger i den gamle protokol en ansøgning fra klubben til kommunen om at måtte opsætte 4 kraftige pærer. I januar indgaves tillige en fornyet ansøgning om, at måtte male striber på gulvet i gymnastiksalen, hvortil der blev givet tilladelse få måneder efter – sikkert ikke uden meget debat om denne dengang utrolige forespørgsel.
Tanker om en hal i 34. Allerede i klubbens første år var der tanker fremme om opførelse af en træningshal, og klubben søgte dette år Dansk Badmintonunion om tegning til en sådan. Af et oplæg fra Stubbekøbing, der var et par år forud i badminton, fremgår det, at en hal med to baner på det tidspunkt ville beløbe sig til hele 16.000 kr., og sagen blev således stillet i bero. Pengene var ikke store dengang, og det viser regnskabet også fra 1935, hvor det balancerer med 685 kr. og med en kassebeholdning på 45 kr. Medlemmerne betalte dengang 1 kr. i indskud og 1 kr. og 50 øre i kontingent pr. måned. Senere blev træningstimerne udvidet, og der blev spillet på det gamle Landsmandshotel og på Hotel Stad Nysted. Faciliteter som bad fandtes ikke i de første år, men i 1938 blev der installeret brusebad på Landsmandshotellet. Regningen lød på 127 kr., hvilket var ganske uacceptabelt, og klubben havde en syns- og skønsmand til at besigtigede forholdene. I 1940 er der også udendørsspil. Det foregik i købmand Skaanings have, som klubben gratis måtte benytte mod selv at slå græsset. I krigsårene er der ikke rigtigt optegnet noget, men siden 1948 spiller man igen i gymnastiksalen.
En festligt klub: Som det er tilfældet i dag forstod man også tidligere i klubben at feste. Fra en fest i 1937 kan det af arkiverne ses, at menuen bestod af sild, kotelet og osteanretning, og festen afsluttedes med dans til fru Lilly Nielsens grammofon – sikkert Nysteds første discjockey. Samarbejdet med Nysted Roklub i festlige øjemed har også eksisteret fra klubbens tidligste år. Fra 1939-42 var det en fast tradition at fejre nytårsaften sammen. Siden er sejlklubben som bekendt gået ind i de fælles fester ved dannelse af Nysted Jazz Foundation. Utallige er også de mange hyggelige sammenkomster, der har fundet sted efter turneringskampe, bl.a. spillede man i 1940 en lynturnering mod den daværende Øster Ulslev Badmintonklub og festede sammen bagefter.
Bestyrelsesformænd. Trods sine 50 år på bagen har Nysted Badmintonklub ikke haft mange formænd. Disse må være skabt af et sejt stof, idet flere har holdt i mange år, hvor den nuværende formand Margot Hansen foreløbig har rekorden. Den første bestyrelsesformand var som nævnt trafikassistent Adrian fra 34-38. Fra 38-44 købmand Thorbøll, 44-45 Jørgen Krøll, 45-54 farvehandler Knud Andersen, 54-57 fotograf Poul Rasmussen, 57-65 Tove Andreasen, 65-68 Kicky Poulsen, 68-76 Arne Jensen og siden 1976 Margot Hansen. Et af de bestyrelsesmedlemmer, der har siddet længst gennem tiderne var Jens Dahl-Petersen, der gennem ca. 25 år bestred posten, som kasserer. den nuværende bestyrelse består af Margot Hansen (formand), Jan Gleie (næstformand), Karen Larsen (kasserer), Jan Richard og Susanne Hacke, og de har nok at se til med at styre de mange medlemmer, spilletider og turneringskampe. Et problem er, at der i øjeblikket er for mange medlemmer til de relative spilletimer, klubben har til rådighed. Der bruges 14 ugentlige timer i Kettinge hallen og ca. 25 timer fordelt på Kettinge og Nysted skoler, og det medfører, at der er skriver og siger 0 timer til singeltræning, hvilket er et stort handicap for turneringsspillerne. derfor står en ny træningshal øverst på klubbens ønskeseddel, og meget gerne i forbindelse med det nye skolebyggeri, idet det er heller ikke problemfrit for børnene og unge at komme til og fra Kettinge Hallen i vinterregn, mulm og mørke. Jan Gleie, der tillige er formand for Fritidssamvirke, har den samlede bestyrelse bag sig i dette foretagende i ønsket om en træningshal ved den nye skole, og det håbes, at politikerne snarest beslutter sig herfor. Klubben stiller i dag hold i serie , III og V, samt to hold i serie VII foruden et puslinge B-hold. Af juniorer er der ikke tilstrækkeligt mange til at stille hold, så disse hjælper til på serieholdene, men der lyder ikke klager fra badmintonklubben om for lille tilgang af børn og unge. Man har til ungdomsspillerne ansat Liselotte Bille som træner, og de unges dygtighed lover godt for klubbens fremtid – såfremt man kan fastholde disse.  Alt i alt er Nysted Badmintonklub en sund klub og en klub i stadig fremgang med god opbakning fra medlemmerne og med en sund økonomi. Arne Jensen var formand for klubben 1960-70 og i bestyrelsen for Lolland-Falsters Badmintonkreds 1966-80, deraf 10 år som spilleudvalgsformand. Op til 1982 var han leder af holdturneringerne.