Nysted Badmintonklubs bestyrelses beretning for sæsonen 2020 – 2021.

Generelt:
Denne beretning gælder for hele kalenderårene 2020 og 2021, idet der grundet Coronakrisen ikke blev afholdt generalforsamling sidste år.
Coronaen satte sit præg på sæsonerne. Selv om vi gjorde alt for at vi kunne fortsætte med at motionere, gik det alligevel ud over spilletimerne. Medlemmerne klarede dog covid risikoen med godt humør, og stort set alle var på banen igen, så snart der kunne åbnes for spillet igen.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen har kun afholdt 2 bestyrelsesmøder i hvert af årene. Møderne har hovedsaligt drejet sig om banefordelingsproblematikker og tilrettelæggelse af klubbens arrangementer, som desværre måtte aflyses sidste år.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Banetider:

Vi måtte i år lide den tort ikke at få lov til at bibeholde en af vores banetider i Kettingehallen om onsdagen kl. 20-21, hvilket igen bevirkede en masse rokader og nogle utilfredse medlemmer, som havde svært ved at få tilrettet tiderne på hjemmefronten m.v. Heldigvis har vi fortsat overvejende positive medlemmer, så problemerne blev løst med erstatningstimer i Nystedsalen på andre dage.
Tak til medlemmerne for deres store tålmodighed og forståelse. Der vil desværre blive trukket på den igen de næste år, selv om bestyrelsen kæmper en hård kamp, hver gang vi er til halfordelingsmøde.
Nysted Badmintonklub bliver fortsat sat bagest i køen, når haltiderne skal fordeles, idet vi kun har ganske få medlemmer under 25 år, hvilket er et væsentligt parameter for at rykke op på ønskelisten.
Der er nu ledige pladser mandag og torsdag i Nystedsalen.
Endvidere har klubben forsøgsvis booket baner i Nystedsalen om tirsdagen kl. 18 – 19 i sommeren 2021, hvor alle var velkomne til at komme og spille med mulige nye medlemmer, familie eller bare for at prøve at spille med andre end det faste hold. Der har dog ikke været stort fremmøde på disse tider, men vi fortsætter i 2022, idet der ikke er de store omkostninger ved forsøget.
Vi håber, at vi får succes med at fastholde vore øvrige tider i næste sæson, men forudser, at der igen kan blive problemer. Det er derfor også vigtigt, at medlemmerne får betalt kontingentet i tide, så bestyrelsen med det samme har et overblik over banebehovet, ligesom vi straks skal have meddelelse om, hvis der skiftes permanent ud på de spillende hold.
Vi har konstateret, at der på nogle hold hyppigt er anvendt afløsere, der ikke er medlem af klubben, hvorfor vi må indskærpe, at klubbens banetider kun må benyttes af klubbens medlemmer. I enkeltstående tilfælde kan ikke-medlemmer spille med nogle få gange med henblik på at blive medlem, men dette skal da aftales med et medlem af bestyrelsen.
Kontingentindbetalingerne skal være sket inden 15. august, hvis man vil være sikker på at fastholde bane og spilletid og alle kan være klar til start når den nye sæson starter 1. september.
Medlemmerne skal i god tid inden sæsonstart tjekke banefordelingsoplysningerne på hjemmesiden, og meddele kassereren, hvis der er ændringer i holdene, eller banenumrene ikke er korrekte.

Økonomi:
Kassereren vil på det næstfølgende punkt gennemgå klubbens regnskab, men jeg vil her afsløre, at klubbens formue igen er vokset til over kr. 100.000, -, væsentligt fordi Coronaen forhindrede vores afslutningsarrangement, men også fordi der er vigende tilslutning til disse arrangementer.
Bestyrelsen arbejder for, at det fremtidige regnskab kom til at balancere f.eks. ved nedsættelse af kontingent. Der gives fortsat tilskud til fjerbolde, og da vi sidste år fik ny leverandør, kan vi igen sælge kvalitetsbolde til kr. 100,- pr. dusin.

Turneringer:

Jørgen Pedersen har igen i det sidste halvår arrangeret tilmelding af ældrehold til diverse stævner, hvor spillerne har vundet masser af erfaring i dysterne mod spillere fra Lolland-Falster og Sydsjælland.
Tak til Jørgen og spillerne for indsatsen.

Arrangementer:

Klubben har under Coronakrisen arrangeret deltagelse i Ladywalk, idet vi fik tilladelse til at afholde en afdeling af arrangementet her i Nysted, hvor over 100 lady’er deltog. Klubbens mænd og andre frivillige stillede op som hjælpere og guidede damerne rundt i Nysted og omegn. Alt blev afviklet i højt humør og alle havde en dejlig oplevelse af Nysted i godt vejr.
Vi har forsøgt at få lov til at lave en permanent ordning med Ladywalk, men man ønsker, at hele arrangementet forbliver i Nakskov. Da det er blevet meget vanskeligt at skaffe busser til en overkommelig pris, har vi opgivet at medvirke til at sende damerne fra Østlolland og Falster til Nakskov, så de må igen sørge for individuel tilmelding og transport.
Til gengæld har klubben nu opfundet en lokal motionstur for damer kaldet MADAMOEN. Den bliver afviklet søndag den 12. juni 2022 kl.1100 fra Nystedsalens P-plads med mål på Gl. Torv. Arrangementet er koordineret med Nysted Kulturweekend, og der indgår udlevering af sandwich og div. drikkevarer fra Lions telt på torvet. Deltagerprisen er 100 kr. og et eventuelt overskud doneres af klubben til Lions Nysted til brug til godgørende arbejde.
Vi håber på stor tilslutning fra mandlige medlemmer/ægtefæller til guidning på turen og i mål området. Nystedslagteren v/Yvonne har sponseret sandwich til hjælperne og klubben kvitterer med noget koldt til at skylle den ned med.

Tak til Ruth for det store arbejde med tilrettelæggelsen, og tak til de frivillige hjælpere.

Diverse:

Vores hjemmeside har kørt fint og været flittigt besøgt takket være vores webmaster John Voigt. Medlemmerne opfordres igen til at kigge ind på siden, hvor der jævnligt lægges aktuelle ting op.
Tak til John for den store arbejdsindsats.
Klubben har haft et samarbejde med Nysted Tennis Club, hvor medlemmerne tilbydes et kombineret kontingent til begge klubber. Nysted Tennis Club har imidlertid ikke ønsket at fortsætte dette samarbejde, men har nu nedsat tenniskontingentet til kr. 600,-.

Afslutning:
Jeg vil hermed overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.