Banefordeling Nysted mandage

NYSTEDSALEN, MANDAGE.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3.
17.00 – 18.00 Jørgen Pedersen Erik Damskier Elle Hansen
Jørgen Deichmann Kim Andersen Mimi Voigt
Per Jørgensen Gregers K Schwartz Bente Andersen
Arne Kok David Teglbjerg Marianne Hansen
18.00 – 19.00 Jørgen Deichmann Dann Larsen Susanne D Andersen
Jørgen Petersen Tommy Jørgensen Kis Toft
Christian V. Nielsen Per Hansen Randi
Henrik Juul Jørn Larsen Anne
19.00 – 20.00 Bodil R Rasmussen Hans Nielsen Ledig
Kirsten Nielsen Ole Vennevold
Randi Haugaard Jens H Jensen
Edel Ebbe Lars Ditlevsen