Referat fra generalforsamlingen
i Nysted Badmintonklub

lørdag, den 30. april 2022 kl. 18.00 i Kettingehallens cafeteria

 1. Velkomst:
  Steffen Hedemand bød velkommen.
 2. Valg af dirigent:
  Ruth Hedemand blev valgt.
  Oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gik videre i programmet.
 3. Valg af referent:
  John Voigt valgt.
 4. Bestyrelsens beretning:
  Som bemærkninger til beretningen foreslog John Voigt, at “Madammoen” næste år udvides til også deltagelse for mænd. Dette blev nedstemt.
  Steffen Hedemand opfordrede til, at ”ikke medlemmer” ikke løbende kan fungere som afløsere. Det er i orden, at der afløses et par gange, ellers må man melde sig ind.
  Formandens beretning godkendt.
  Læs beretningen her.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab:
  Kasserer Steffen Hedemand gennemgik regnskaberne for 2020 og
  2021.
  Regnskab 2020 udviste samlede indtægter på kr. 28.730,62, samlede udgifter kr. 12.945,05 = overskud på kr. 15.785,57. Egenkapital kr. 114.719,83.
  Regnskab 2021 udviste samlede indtægter på kr. 46.309,47, samlede udgifter kr. 30.691,91 = overskud på kr. 15.617,39. Egenkapital kr. 130.337,39.
  Årsagen til stigningen i udgifter og indtægter for 2021 set i forhold til 2020 skyldes aktivitetsudvidelse Ladywalk.
  Regnskaberne godkendt.
 6. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår fastholdelse af årskontingentet på kr. 500.
  Steffen Hedemand forslog, at årskontingent blev nedsat til kr. 300.
  Dette blev vedtaget.
  Det blev ligeledes vedtaget, at kombinationskontingentet bortfalder.
 7. Valg af bestyrelse:
  På valg er Anders Jørgensen, Jan Gleie og Steffen Hedemand for 2 år.
  Alle genvalgt
  John Voigt og Per Hansen for 1 år (
  Begge genvalgt.
 8. Valg af kasserer:
  Steffen Hedemand genvalgt.
 9. Valg af suppleanter:
  Jørn Larsen og Flemming Rasmussen genvalgt.
 10. Valg af revisorer:
  Jens Henning Jensen og Arne Jensen genvalgt.
 11. Eventuelt:
  Steffen Hedemand oplyste, at Tommy Jørgensen har givet tilsagn om overtagelse af jobbet som webmaster. Tilbuddet godkendt.
  Ellers intet særligt at bemærke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>