Hjemmesiden

Vores webmaster John Voigt har efter mange års ihærdigt arbejde udtrykt ønske om at blive afløst på posten. Så er der en derude i medlemskredsen, der har mod på at arbejde videre med hjemmesiden eller måske lave en helt ny, så hører vi meget gerne fra vedkommende.
Vi ønsker medlemmerne en god badmintonsæson 2019/2020.

Fremtidige aktiviteter.

Da klubbens formue nu er nedbragt til det ønskelige, vil der ikke længere være samme tilskud til aktiviteter som tidligere. Juleafslutningen, som der ikke var så stor tilslutning til sidste år, bliver således ikke afholdt i år, ligesom der kun vil blive betalt for ældreturneringer på Lolland-Falster. Afslutningsturnering, generalforsamling og efterfølgende spisning/fest vil blive søgt afholdt efter vanligt koncept, men med større deltagerbetaling. Det vil foregå, lørdag, den 28. marts 2020.

Hej – alle medlemmer.

Velkommen til en ny sæson i badmintonklubben. Det er desværre ikke lykkedes os at bibeholde samme tider som sidste år, i det timen fra 19-20 om mandagen i Nystedsalen blev krævet af Døllefjeldes Volleyhold med den begrundelse, at volleydrengene ikke måtte komme så sent i seng for deres forældre. Vi har nu fået flyttet holdene til andre ledige tider. Da haltiderne bliver prioriteret efter antallet af børn og unge, er Nysted Badmintonklub altid dårligere stillet. Mandagsholdene i Nysted starter 2. september, tirsdagsholdene i Nysted starter 3. september og torsdagsholdene i Nysted starter 5. september, mens Kettinge starter 4. september.
Der er ledige baner i Nystedsalen og enkelte i Kettinge, hvis nogle ønsker mere spilletid, eller endnu bedre kender nogen, der vil spille badminton. Medlemmerne bedes ligeledes kontrollere, at de er anført med korrekte baneoplysninger på klubbens under banefordeling.
Sæsonen slutter den sidste spilledag i marts 2020.