Kære medlemmer.

Kære medlemmer.

I ønskes alle et godt nytår.
Som det sikkert allerede er alle bekendt, blev corona restriktionerne forlængede frem til foreløbig 17. januar.
Alt tyder desværre på, at der vil ske yderligere forlængelser, men lad os håbe, at det snart er overstået.
Jeg vil vende tilbage, når der forhåbentlig er godt nyt fra Borgen.
Håber at alle magter at holde sig i form på anden vis.

På bestyrelsens vegne
Steffen

Hjemmeside.

Vi gentager, at vores webmaster John Voigt har efter mange års ihærdigt arbejde udtrykt ønske om at blive afløst på posten. Så er der en derude i medlems-kredsen, der har mod på at arbejde videre med hjemmesiden eller måske lave en helt ny, så hører vi meget gerne fra vedkommende.

Vi ønsker medlemmerne en god badmintonsæson 2020/2021.

Kontingent.

Mange medlemmer har allerede betalt kontingent, men der resterer fortsat nogle.
Kontingent for 2020/2021, kr. 500,- bedes indbetalt på klubbens konto reg.nr. 1551 kontonr. 3221807227 med angivelse af navn, snarest.
Eventuelt kan man betale via MobilePay til kassereren på 22971459, så denne sørger for, at pengene bliver overført til klubben.  

Banetider, der ikke er betalt for, vil blive fordelt op til sæsonstart.

Passive medlemmer, som ikke længere kan/vil spille, men som gerne vil deltage i klubbens øvrige aktiviteter, kan bibeholde deres medlemskab for kr. 100,- om året.
Der tilbydes fortsat kombinationsmedlemsskab af tennis -og badmintonklubben for kun kr. 800,- pr. år.