Kære medlemmer.

Jeg har brugt det sidste døgn på at undersøge hvilke regler, der nu berører klubbens medlemmer. Som jeg og DIF indtil videre fortolker reglerne, må vores brug af haller betragtes som individuel brug pr. hold, hvilket vil sige, at vi er højest 4 personer på hver afgrænsede bane uden fælles instruktør/træner.Derfor vil der ikke være restriktioner for vores brug af hallerne.Der skal dog tages alle tænkelige hensyn før, under og efter spillet. Der vil snarest af klubben blive indkøbt håndsprit, som vil blive anbragt på netvognene, hvorefter der skal sprittes hænder før opsætning og efter nedtagning af nettene.Der må kun være 10 personer i hvert omklædningsrum, og man skal være påpasselig med afstanden til hinanden. Det skal tilstræbes at de tilgående hold forlader omklædningsrummene, inden de afgående hold kommer ind. Det kræver, at man er i god tid, og at man venter uden for hallen til man er sikker på, at banen er ledig.Man kan eventuelt klæde om hjemmefra, hvis man spiller på tidspunkter, hvor der er trængsel i omklædningsrummene.Der tages forbehold for ændringer eller omfortolkninger af reglerne.Pas godt på hinanden og sæt pris på den smule samvær, der er tilbage.
Hilsen Steffen

Hjemmeside.

Vi gentager, at vores webmaster John Voigt har efter mange års ihærdigt arbejde udtrykt ønske om at blive afløst på posten. Så er der en derude i medlems-kredsen, der har mod på at arbejde videre med hjemmesiden eller måske lave en helt ny, så hører vi meget gerne fra vedkommende.

Vi ønsker medlemmerne en god badmintonsæson 2020/2021.

Kontingent.

Mange medlemmer har allerede betalt kontingent, men der resterer fortsat nogle.
Kontingent for 2020/2021, kr. 500,- bedes indbetalt på klubbens konto reg.nr. 1551 kontonr. 3221807227 med angivelse af navn, snarest.
Eventuelt kan man betale via MobilePay til kassereren på 22971459, så denne sørger for, at pengene bliver overført til klubben.  

Banetider, der ikke er betalt for, vil blive fordelt op til sæsonstart.

Passive medlemmer, som ikke længere kan/vil spille, men som gerne vil deltage i klubbens øvrige aktiviteter, kan bibeholde deres medlemskab for kr. 100,- om året.
Der tilbydes fortsat kombinationsmedlemsskab af tennis -og badmintonklubben for kun kr. 800,- pr. år.