Kære medlemmer.

Kære medlemmer.
Velkommen til en ny sæson i badmintonklubben.
Vi håber, at alle har haft en god sommer trods Coronaen, som så brat afsluttede sæsonen, ligesom den var kommet i gang. 
Vi har i år desværre ikke kunnet bibeholde alle tiderne fra sidste år, men der er skaffet nye tider til de berørte, så det er bare om at komme i gang. Alle bedes dog tjekke banetider og hold på hjemmesiden og straks meddele eventuelle rettelser til mig. 

Bestyrelsen har besluttet, at starte sæsonen allerede fra starten af august for de, som ønsker at komme i gang med at rende corona-fedtet af sig. 

Mandagsholdene i Nysted starter 2. august, tirsdagsholdene i Nysted starter 3. august og torsdagsholdene i Nysted starter 5. august, mens Kettinge starter onsdag den 4. august. 

Der er ledige baner i Nystedsalen og en enkelt i Kettinge, hvis nogle ønsker mere spilletid, eller endnu bedre kender nogen, der vil spille badminton. 

Sæsonen slutter den sidste spilledag i marts 2022.

Bestyrelsesmøde.

Nysted Badmintonklub afholdt tirsdag, den 13. juli 2021 kl. 1900 bestyrelsesmøde hos kassereren med følgende dagsorden:

  1.  Velkomst
  2. Sæsonstart
  3. Banefordeling
  4. Regnskab 2020
  5. Fælleskontingent og fremtidigt samarbejde med NTC
  6. Arrangementet, herunder afslutning/generalforsamling og Ladywalk
  7. Evt.

Ad 1: Bestyrelsen var mødt fuldtalligt inklusiv suppleanterne Jørn Larsen og Flemming Rasmussen.

Ad 2: Der er fra flere medlemmer udtrykt ønske om at starte sæsonen tidligere for at indhente noget af den tabte tid til coronaen. Latocha var forinden forespurgt og mente godt, det kunne lade sig gøre at starte 1. august. Vi prøver at booke tiderne og skriver til medlemmerne.

Ad 3: Ved banefordelingsmødet mistede vi desværre en time i Kettingehallen på onsdage. Vi har fået en ekstra time i Nystedsalen om mandagen, så vi håber, at alle kan finde en passende tid.

Ad 4: 2020 gav et overskud på godt 15.000 kroner og klubbens egenkapital er nu på godt 114.000 kroner,

Ad 5: Tennisklubben havde på deres generalforsamling hævet kombikontingentet for tennis og badminton uden på nogen måde at have forelagt eller drøftet dette med badmintonklubben. De havde efterfølgende undskyldt fremgangsmåden, men fastholdt kontingentforhøjelsen på deres hjemmeside. Badmintonklubben havde opkrævet og afregnet kontingenter efter de gamle satser. Enighed om at tilskrive tennisklubben og anmode om, at de indkaldte til et møde, hvor forholdene kunne normaliseres.

Ad 6: Det tilstræbes, at der i den kommende sæson blev afholdt generalforsamling, turnering og afslutningsfest lørdag, den 26. marts 2022. Klubben vil fortsat støtte Ladywalken, og Ruth vil nu undersøge mulighederne for, at vi igen til næste år kan gå turen lokalt, eller om vi skal tilbage til det gamle arrangement med busser osv. Det skal fortsat tilstræbes at arrangementet er nogenlunde udgiftsneutralt for klubben.

Ad 7: ingen havde væsentlige punkter at fremføre. 

Hjemmeside.

Vi gentager, at vores webmaster John Voigt har efter mange års ihærdigt arbejde udtrykt ønske om at blive afløst på posten. Så er der en derude i medlems-kredsen, der har mod på at arbejde videre med hjemmesiden eller måske lave en helt ny, så hører vi meget gerne fra vedkommende.

Vi ønsker medlemmerne en god badmintonsæson 2021/2022.