Bestyrelsens beretning 2017

Nysted Badmintonklubs bestyrelses beretning for sæsonen 2017.
Generelt:
Denne beretning gælder for hele kalenderåret 2017.
Medlemmer:
Klubmedlemmernes gennemsnitsalder ville være tillagt et år, hvis det ikke havde været for et medlems gode initiativ med et nyt begreb: familiebadminton. Mormor, datter og børnebørn har fundet sammen på en bane og morer sig herligt med at blive indviet i spillets kunst. Ellers lykkes det at holde nogenlunde status quo, selv om nogle af de gamle kæmper går til og fra med diverse skader.
Vi har også haft en fremgang af passive medlemmer, hvilket tyder på, at både skadede spillere og ægtefæller ønsker at støtte op om klubben og dens arrangementer.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i år med et fint fremmøde. Møderne har hovedsaligt drejet sig om tilrettelæggelse af klubbens arrangementer og banefordeling.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Banetider:
Vi måtte i år lide den tort ikke at få lov til at bibeholde vores banetider i Nystedsalen om onsdagen, men fik i stedet spilletider om torsdagen. Heldigvis udviste medlemmerne stor flexibilitet, hvor nogle flyttede til om mandagen og tirsdagen, ligesom de fleste fortsatte på torsdagstiderne.
Der er fortsat lidt ledige pladser, som vi gerne skulle have fyldt op.
Vi håber, at vi får succes med at fastholde vore tider i næste sæson. Det er derfor også vigtigt, at medlemmerne får betalt kontingentet i tide, så bestyrelsen med det samme har et overblik over banebehovet, ligesom vi straks skal have meddelelse om, hvis der skiftes permanent ud på de spillende hold.
Kontingentindbetalingerne skal være sket inden 15. august, hvis man vil være sikker på at fastholde bane og spilletid og alle kan være klar til start når den nye sæson starter 1. september.
Hvis nogle hold ønsker at fortsætte med at spille i april måned, bedes de meddele dette til kassereren, hvorefter vi vil forsøge at skaffe baner i Nystedsalen på torsdage i april måned.
Turneringer:
John Krøyer har i år arrangeret tilmelding af superveteranhold til diverse stævner, hvor spillerne har vundet masser af erfaring i dysterne mod spillere fra Lolland-Falster og Sydsjælland. Han er blevet udnævnt til ældreansvarlig i klubben.
Tak til John og spillerne for indsatsen.
Arrangementer:
Klubben har afholdt sine efterhånden traditionelle arrangementer med juleafslutning og sæsonafslutning med turnering. Arrangementerne har haft en tilfredsstillende tilslutning fra medlemmerne. Selv om dette har bevirket, at der kan være lige lidt nok plads i cafeterielokalet, skal det ikke afholde de sidste fra at melde sig til, idet vi har mulighed for at benytte alternative lokaler, hvis vi bliver mange flere.
En tak til Peder fra forsamlingshuset, som har overtaget driften af cafeteriet og dermed servicerer vore arrangementer på fortræffelig vis.
Der har været en medlemsaften fælles med Nysted Tennisklub i biografen i Nysted, hvor vi så filmen Borg med en efterfølgende forfriskning og hyggeligt samvær.
Klubben har igen i år arrangeret deltagelse i Ladywalk i Nakskov, hvor vi igen slog rekord med 91 lady’er der deltog. Det gav os en fin pokal og megen omtale for største hold. Der var arrangeret bustransport og lettere bespisning. Vi håber på en endnu større tilslutning til arrangementet i år, hvor det løber af stablen mandag den 28. maj. Vi kan nu kun stile mod en endnu større tilmelding og bevarelse af den fine 1. plads.
Tak til Ruth for det store arbejde med tilrettelæggelsen.
Diverse:
Vores hjemmeside er igen kommet op og køre takket være vores webmaster John Voigt. Medlemmerne opfordres til at kigge ind på siden, hvor der jævnligt lægges aktuelle ting op.
Klubben har fortsat samarbejde med Nysted Tennis Club, hvor medlemmerne tilbydes et kombineret kontingent til begge klubber på kr. 800,- pr. år. Man kan således spille tennis hele sommeren og skumtennis og badminton hele vinteren for under 67 kroner om måneden, hvilket nok er Danmarks billigste tilbud.
Klubben har fortsat stor succes med at sælge kvalitetsbolde til medlemmerne. Boldene bliver solgt for kr. 100,- pr. dusin, hvilket er halv pris.
Totalt set mener bestyrelsen, at vi har en klub, hvor medlemmerne får fuld værdi for kontingentet.
Afslutning:
Jeg vil hermed overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.