Referater 2018

Referat fra generalforsamlingen  i Nysted Badmintonklub  lørdag, den 3. marts 2018 kl. 18.00 i Kettingehallens cafeteria

 1. Velkomst
  Steffen H. mød velkommen.
 2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ruth Hedemand)
  Ruth Hedemand blev valgt.
 3. Valg af referent (bestyrelsen foreslår John Voigt)
  John Voigt blev valgt.
 4. Bestyrelsens beretning. (v/formand Anders Jørgensen)
  Anders J aflagde bestyrelsens beretning, som blev taget til efterretning.
  Kan ses nedenfor i nyt indlæg.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kasserer Steffen Hedemand)
  Steffen H. aflagte regnskabet, som blev vedtaget.
 6. Indkomne forslag (Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingenter)
  Kontingent fastholdt.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er Steffen Hedemand og Jan Gleie (begge er villige til genvalg)
  Steffen H og Jan Gleie genvalgt.
 8. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand, der er villig til genvalg)
  Steffen H genvalgt.
 9. Valg af suppleanter (Jørn Larsen og Flemming Rasmussen er villige til genvalg)
  Jørn Larsen og Fl. Rasmussen genvalgt.
 10. Valg af revisorer (Jens Henning Jensen og Arne Jensen modtager gerne genvalg)
  Jens Henning Jensen og Arne Jensen genvalgt.
 11. Eventuelt
  Intet særligt at bemærke.