Dagsorden generalforsamling 2019

Dagsorden generalforsamling 2019  i Nysted Badmintonklub lørdag, den 30. marts 2019 kl. 18.00 i Kettingehallens cafeteria.

Velkomst
  1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ruth Hedemand)
  2. Valg af referent (bestyrelsen foreslår John Voigt)
  3. Bestyrelsens beretning. (v/formand Anders Jørgensen)
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kasserer Steffen Hedemand)
  5. Indkomne forslag (Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingenter)
  6. Valg af bestyrelse. På valg er Per Hansen og John Voigt (begge er villige til genvalg)
  7. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand, der er villig til genvalg)
  8. Valg af suppleanter (Jørn Larsen og Flemming Rasmussen er villige til genvalg)
  9. Valg af revisorer (Jens Henning Jensen og Arne Jensen modtager gerne genvalg)
  10. Eventuelt