Bestyrelsesmøde den 1. august 2019.

Der blev den 1. august 2019 kl. 19.00 afholdt bestyrelsesmøde hos kassereren med følgende dagsorden:
1. Status baner:
2. Arrangementer:
3. Afslutningsturnering, afslutningsfest m.m.
4. Bestyrelsen varsler lige nu:
5. Evt.
Mødt var Anders Jørgensen, Per Hansen, Steffen Hedemand og John Voigt.
Afbud fra Jan Gleie.
Ad 1. Banefordeling 2019/20 er ajourført p.t. og er lagt på hjemmesiden.
Ad 2. Se venligst under Ad. 4.
Ad. 3. Se venligst under Ad. 4.
Nærmere om afslutningsturnering, generalforsamling m.m. følger.
Ad 4. Da klubbens formue nu er nedbragt til det ønskelige, vil der ikke længere være samme tilskud til aktiviteter som tidligere. Juleafslutningen, som der ikke var så stor tilslutning til sidste år, bliver således ikke afholdt i år, ligesom der kun vil blive betalt for ældreturneringer på Lolland-Falster. Afslutningsturnering, generalforsamling og efterfølgende spisning/fest vil blive søgt afholdt efter vanligt koncept, men med større deltagerbetaling.
Det vil foregå lørdag, den 28. marts 2020.
Køb af bolde stiger til kr. 150,- for et hylster.
Ad 5. Vores webmaster John Voigt har efter mange års ihærdigt arbejde udtrykt ønske om at blive afløst på posten. Så er der en derude i medlemskredsen, der har mod på at arbejde videre med hjemmesiden eller måske lave en helt ny, så hører vi meget gerne fra vedkommende.
Man vedtog, at medlemslisten på hjemmesiden ikke skal revideres, hvorfor den slettes.
Ellers intet særligt at bemærke.