Banefordeling Nysted torsdage

NYSTEDSALEN, TORSDAGE.

Bane 1. Bane 2. Bane 3.
17.00 -18.00 Jonas Ruth Hedemand Jørgen Deichmann
Henrik Juul Susanne Due Andersen Jørgen Petersen
Steffen Hedemand David Teglbjerg Christian V Nielsen
Flemming Thomsen Lisbeth Riber John Krøyer
18.00 – 19.00 Steffen Hedemand Lisbeth Riber Elle
Bodil Strange Hanne Bruun Britt Hansen
Ruth Hedemand Bente Andersen Isak Hansen
Flemming Jørgensen Karen Larsen Thora Hansen
19.00 – 20.00 Anders Jørgensen Erik Damskier Ledig
Dann Larsen Rosemary Ledig
Jørn Larsen Christian Bruun Ledig
Tommy Jørgensen Dave Plowright Ledig