Banefordeling Nysted mandage

NYSTEDSALEN, MANDAGE.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3.
17.00 – 18.00 Jørgen Pedersen Ole Nielsen Erik Damskier
Jørgen Diechmann Niels Mulvad Kim Andersen
Per Jørgensen Leif Nielsen Christian Bruun
Arne Kok Karsten Pedersen Davis Teglbjerg
18.00 – 19.00 ? ledig Susanne D Andersen
Jørgen Petersen Kis Toft
Bjarne Pyndt Randi
Henrik Juul Anne
19.00 – 20.00 Dann Larsen Elle Hansen Rosemary Plowright
Tommy Jørgensen Karen Larsen Dave Plowright
Per Hansen Mimi Voigt Heidi
Jørn Larsen Inger Hansen Bente Riber