Banefordeling Nysted mandage

NYSTEDSALEN, MANDAGE.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3.
17.00 – 18.00 Jørgen Pedersen Ole Nielsen
Jørgen Diechmann Niels Mulvad
Per Jørgensen Leif Nielsen
Arne Kok Karsten Pedersen
18.00 – 19.00 Klaus Petersen Susanne D Andersen
Jørgen Petersen Kis Toft
Bjarne Pyndt Randi
Henrik Juul Anne
19.00 – 20.00 Dann Larsen Elle Hansen Bente Riber
Tommy Jørgensen Karen Larsen Hans Varming
Per Hansen Mimi Voigt Dave
Jørn Larsen Inger Hansen Rosemary