Banefordeling Kettinge onsdage

KETTINGEHALLEN, onsdage.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3. Bane 4. Bane 5.
19.00 – 20.00 Ledig Arne Kok Anders Ebbe Margot Hansen Carsten Jensen
Leif Christiansen Nanna Karcz Else Marie Kok Niels Christiansen
Svend Helge Hansen Søren Ebbe Edel Ebbe Peter Rasmussen
Jan Gleie Jane Dunk Pia Ebbe Henrik Rasmussen
20.00 – 21.00 Ledig Ledig Hans Nielsen Kirsten Nielsen Ledig
Ole Vennevold Randi Hulgaard
Jens H. Jensen Bodil Rasmussen
Lars Ditlevsen Edel Ebbe