Banefordeling Kettinge onsdage

KETTINGEHALLEN, onsdage.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3. Bane 4. Bane 5.
19.00 – 20.00 Karsten Pedersen Arne Kok John Krøyer Margot Hansen Carsten Jensen
Leif Nielsen Leif Christiansen Aase Krøyer Else Marie Kok Niels Christiansen
Niels Mulvad Svend Helge Hansen Dan Hansen Edel Ebbe Peter Rasmussen
Flemming Hansen Jan Gleie Randi Hulgaard Pia Ebbe Henrik Rasmussen
20.00 – 21.00 Ledig Ledig Hans Nielsen Kirsten Nielsen Ledig
Ledig Ledig Ole Vennevold Aase Ebbe Ledig
Ledig Ledig Jens H. Jensen Bodil Rasmussen
Ledig Ledig Lars Ditlevsen Edel Ebbe