Banefordeling Kettinge onsdage

KETTINGEHALLEN, onsdage.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3. Bane 4. Bane 5.
19.00 – 20.00 Karsten Pedersen Arne Kok ledig Margot Hansen Carsten Jensen
Leif Nielsen Leif Christiansen Else Marie Kok Niels Christiansen
Niels Mulvad Svend Helge Hansen Edel Ebbe Peter Rasmussen
Flemming Hansen Jan Gleie Pia Ebbe Henrik Rasmussen
20.00 – 21.00 Anders Ebbe Ledig Hans Nielsen Kirsten Nielsen Jacob With
Nanna Karcz Ledig Ole Vennevold Randi Hulgaard Johan With
Søren Ebbe Ledig Jens H. Jensen Bodil Rasmussen Emma With
Jane Dunk Ledig Lars Ditlevsen Edel Ebbe Mads With