Banefordeling Kettinge onsdage

KETTINGEHALLEN, onsdage.

  Bane 1.   Bane 2.   Bane 3. Bane 4. Bane 5.
               
19.00 – 20.00 Ledig   Arne Kok   Anders Ebbe Margot Hansen Carsten Jensen
      Leif Christiansen   Nanna Karcz Else Marie Kok Niels Christiansen
      Svend Helge Hansen   Søren Ebbe Edel Ebbe Peter Rasmussen
      Jan Gleie   Jane Dunk Pia Ebbe Henrik Rasmussen