Kære medlemmer.

Ja – så gik den sæson. Intet spil, ingen afslutning, ingen generalforsamling. Det kan kun gå fremad fra nu. Jeg har lige været i gang med at bestille haltider til sæsonen 2021/2022, og vi skal til halfordelingsmøde i maj. Så håber vi, at vi får alle vore ønsker opfyldt, så ingen skal flytte spilletid.

Til vore kvindelige medlemmer er der dog stadig et lyspunkt inden sommeren. Ruth er i gang med at arrangere LADYWALK. Hun har fået tilladelse til at afhente trøjer og rygposer i Nakskov og flytte begivenheden til Nysted, hvor den søges afholdt søndag den 30. maj 2021 kl. 14.00. Der vil alt efter ønskerne også kunne arrangeres endnu en afholdelse mandag den 31. maj 2021 kl. 18.00.Da der således ikke skal arrangeres bus og forplejning m.v.. skal der kun betales deltagergebyr kr. 150,-.Hvis I ikke allerede har fået en mail fra Ruth, kan I ringe eller SMS’e på 22973990 med en mailadresse, så vil I få tilsendt de yderligere oplysninger.

Ellers håber vi at se alle på banerne ved sæsonstarten i september. I ønskes alle en rigtig god og coronafri sommer.

På foreningens vegne
Steffen Hedemand

Hjemmeside.

Vi gentager, at vores webmaster John Voigt har efter mange års ihærdigt arbejde udtrykt ønske om at blive afløst på posten. Så er der en derude i medlems-kredsen, der har mod på at arbejde videre med hjemmesiden eller måske lave en helt ny, så hører vi meget gerne fra vedkommende.

Vi ønsker medlemmerne en god badmintonsæson 2020/2021.

Kontingent.

Mange medlemmer har allerede betalt kontingent, men der resterer fortsat nogle.
Kontingent for 2020/2021, kr. 500,- bedes indbetalt på klubbens konto reg.nr. 1551 kontonr. 3221807227 med angivelse af navn, snarest.
Eventuelt kan man betale via MobilePay til kassereren på 22971459, så denne sørger for, at pengene bliver overført til klubben.  

Banetider, der ikke er betalt for, vil blive fordelt op til sæsonstart.

Passive medlemmer, som ikke længere kan/vil spille, men som gerne vil deltage i klubbens øvrige aktiviteter, kan bibeholde deres medlemskab for kr. 100,- om året.
Der tilbydes fortsat kombinationsmedlemsskab af tennis -og badmintonklubben for kun kr. 800,- pr. år.