Bestyrelsesmøde.

Nysted Badmintonklub afholdt tirsdag, den 13. juli 2021 kl. 1900 bestyrelsesmøde hos kassereren med følgende dagsorden:

  1.  Velkomst
  2. Sæsonstart
  3. Banefordeling
  4. Regnskab 2020
  5. Fælleskontingent og fremtidigt samarbejde med NTC
  6. Arrangementet, herunder afslutning/generalforsamling og Ladywalk
  7. Evt.

Ad 1: Bestyrelsen var mødt fuldtalligt inklusiv suppleanterne Jørn Larsen og Flemming Rasmussen.

Ad 2: Der er fra flere medlemmer udtrykt ønske om at starte sæsonen tidligere for at indhente noget af den tabte tid til coronaen. Latocha var forinden forespurgt og mente godt, det kunne lade sig gøre at starte 1. august. Vi prøver at booke tiderne og skriver til medlemmerne.

Ad 3: Ved banefordelingsmødet mistede vi desværre en time i Kettingehallen på onsdage. Vi har fået en ekstra time i Nystedsalen om mandagen, så vi håber, at alle kan finde en passende tid.

Ad 4: 2020 gav et overskud på godt 15.000 kroner og klubbens egenkapital er nu på godt 114.000 kroner,

Ad 5: Tennisklubben havde på deres generalforsamling hævet kombikontingentet for tennis og badminton uden på nogen måde at have forelagt eller drøftet dette med badmintonklubben. De havde efterfølgende undskyldt fremgangsmåden, men fastholdt kontingentforhøjelsen på deres hjemmeside. Badmintonklubben havde opkrævet og afregnet kontingenter efter de gamle satser. Enighed om at tilskrive tennisklubben og anmode om, at de indkaldte til et møde, hvor forholdene kunne normaliseres.

Ad 6: Det tilstræbes, at der i den kommende sæson blev afholdt generalforsamling, turnering og afslutningsfest lørdag, den 26. marts 2022. Klubben vil fortsat støtte Ladywalken, og Ruth vil nu undersøge mulighederne for, at vi igen til næste år kan gå turen lokalt, eller om vi skal tilbage til det gamle arrangement med busser osv. Det skal fortsat tilstræbes at arrangementet er nogenlunde udgiftsneutralt for klubben.

Ad 7: ingen havde væsentlige punkter at fremføre. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>